NAVRCHOLU.cz
MAIN PAGE

Úvod | Předmluva | Historické pozadí | Specifické rysy taoismu | První díl | Druhý díl | Bibliografie

O tao a ctnosti.
Tento text je výtah z knížky "Tao te ťing" překladatelky Berty Krebsové (*28.2.1902, + 15.9.1973) vydané nakladatelstvím DharmaGaia 1997 - zde je odkaz na tuto knížku). Dílo bylo poprvé vydáno nakladatelství Odeon v roce 1971.
K překladu bylo použito standardního čínského vydání s úpravami a komentářem starověkého filosofa Wang Pi (3 stol. našeho letopočtu).
Případné zájemce upozorňuji, že v knížce najdou rozsáhlý komentář ke každé kapitole - osmdesát jedna kapitola Tao te ťing s komentářem zabírá v tomto vydání 185 stránek !!! Pro pochopení významu jsou tyto komentáře velmi podstatné!! Pokud se chcete s taoismem blíže seznámit, bylo by vhodné si výše uvedenou knížku pořídit .

Dalším titulem, který si zájemci mohou prostudovat je titul Anne Cheng: Dějiny - čínského myšlení téhož nakladatelství.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vlastní veršovaný text nemusí být vždy srozumitelný a výše zmíněný komentář je dobrým vodítkem, jak text chápat. Volnost textu "Tao te ťing" nikomu nic nenařizuje a každý v něm nalézá svůj výklad. V některých čínských textech jsou u jednotlivých kapitol uvedeny názvy, jež jsou podle některých badatelů pozdějšího data. Překladatelka je proto zařadila na konec každé kapitoly, v mém textu jsou méně výrazné na počátku kapitol. Na konci knížky je zařazen originál čínského textu.


My status

Napište mi: E-mail

Každá bytost nese ve svém týle temnotu,
ve svém náručí světlo.
I když je v člověku něco špatného,
je třeba ho zahanbovat?

Lao-c´


Biliografie
Tao te ťing k nám první přivedl František Čupr roku 1878, opíral se o velmi pochbyný a zkreslující německý překlad R. von Pläncknera. Zásluhou orientalisty Rud. Dvořáka vychází roku 1920 první původní český překlad, opírající se hlavně o německý překlad Richarda Wilhelma. Je to první vědecky seriózní práce, založená na původním čínském textu. V roce 1954 vychází v českém znění, jež pořídila dr.E. Bayerlová, ruský překlad od Jan Chin-Šuna, badatele čínského původu, který však trpí značnou gramatickou nepřesností.

Překlady naše a světové do roku 1963 (podle autorů abecedně):
P.Carus - Lao-tse´s Tao-Teh-King, Chicago 1898.
J.J.L. Duyvendak - Tao Tö King, Le Livre de la Voie et la de la Vertu, Paris 1953.
Rud. Dvořák - Tao Tsiova kanonická kniha o Tau a ctnosti (Tao-Tek-King), Praha 1920.
Fung Yu-lan - A History of Chinese philosophy, Peiping 1937.
H.A. Giles - The remains of Lao Tzu, Hongkong 1886.
E.R. Hughes - Chines Philosophy in Classical Times, Londýn 1942.
Ch´u Ta-kao - LaoTzu, Tao te ching, Londýn 1937.
Jan Chin-šun - Staročínský filosof Lao-c´, Praha 1954.
St. Julien - Lao Tseu Tao Te King, Le Livre de la Voie et la de la Vertu par le Philosophe Lao Tseu, Paříž 1842.
D.C. Lau - Lao Tzu Tao te ching, Baltimore-Maryland 1963.
J. Legge - The Sacred Bokk of China. The Text of Taoism, Londýn 1881.
V.Lesný, J. Průšek - Hovory Konfuciovy, Praha 1940.
Slovník spisovatelů, Asie, Afrika, Praha 1967.
V. von Strauss - Lao-tse´s Tao-te-king, Lipsko 1870.
A. Waley - The way and its Power, Londýn 1934.
L.Wieger - Les Peres du systeme taoiste, Sienhsien 1913.
R. Wilhelm - Lao Tse Tao Te King, Das Buch des Alten vom Sinn und Leben, Jena 1911.
Wing-tsit Chan - The Way of Lao Tzu, Indianopolis 1963.
Wing-tsit Chan - A Source in Chinese Philosophy, Princenton 1963.

České a slovenské tituly vycházející z originálu publikované po roce 1970:
O.Král - v antologii Tao - texty staré Číny (1. vydání, Čs.spisovatel, Praha 1971, 2.vydání pod názvem kniha mlčení, Mladá fronta, 1994)
Marina Čarnogurská a Egon Bondy - Lao-c´: O cestě TAO a Jej tvorivej energii TE, 1.vydání, Hevi Bratislava, 1993; 2.upravené vydání Nestor, Bratislava 1996

Úvod | Předmluva | Historické pozadí | Specifické rysy taoismu | První díl | Druhý díl

Nahoru Zpět