MAIN PAGE

Stará čínská poezie.
Předmluva a úvod Zpěvy staré Číny O překladech
Nové zpěvy staré Číny Třetí zpěvy staré Číny Z encyklopedie

Pramen: Zpěvy staré Číny, připravil Jiří Franěk, Československý spisovatel v Klubu přátel poezie v roce 1988.

Nejpřekládanější báseň | Jak překlady vznikaly? | V kontextu české poezie | Hodnocení básníka a jeho díla | Bibliografie

 

1. Nejpřekládanější báseň.

Čínský originál doslovně

tichá noc myšlenka
lůžko před jasný měsíc svit
pochybovat je(to) zem na jinovatka
zvednout hlava vyhlížet jasný měsíc
sklonit hlava myslit stará ves

 

Myšlenka tiché noci

Před mé lůžko luna vrhá ostré svoje světlo;
chvíli v pochybách jsem, jíní nejiskří -li na zemi se.
Zdvihám hlavu, hledím vzhůru k skvělé luně,
hlavu skláním pak a v rozpomínky nořím se
na svůj domov.

Jaroslav Pšenička, 1902

Poutník probouzí se v hospodě za tiché noci

Na bílém loži probouzím se tich,
svítí to měsíc - či sem napad sníh ?
Pozvedám hlavu: hledím na měsíc,
skláním ji: myslím na zem otců svých.

Bohumil Mathesius, 1925

V cizině

Daleko v cizí krajině jsem ležel. Světlo měsíční
chvělo se před mým lůžkem lesklé, stříbrné.
Zvedl jsem hlavu. - Zprvu myslil jsem,
že je to jitřní rosa, jež se leskne tam,
pak jsem však pochopil, že luna, luna je to jen ...
A smutně hlavu k zemi nakloniv.
na domov vzdálený jsem vzpomínal.

Otakar Žižka, 1942

Myšlenky za tiché noci

Před lůžkem jasné luny zář je tak bílá,
že váhám - snad se to jíním zem zatřpytila.
Pozvedám hlavu a na jasnou lunu hledím,
skláním ji, vzpomínka na domov hlavu nachýlila.

Marta Ryšavá, 1926

Za tiché noci

Zas probouzím se do bělostné noci.
Není snad celá země pod sněhem ?
I zvedám hlavu: svítí jasný měsíc.
Skláním ji: myslím na svou rodnou zem.

František Hrubín, 1978


2. Jak překlady vznikaly?
Bohumil Mathesius vycházel z německých, ruských, francouzských parafrází čínské poezie a z doslovných latinských překladů pořízených prózou jezuitskými misionáři (Zottoli). Je vlastně překvapující, že neuměl čínsky. Však také nazýval své verše parafrázemi. Jeho inspirace ležela v čínské předloze a v jeho naturelu. Jsou tyto překlady překladů ještě zkutečné překlady? Vznikaly jako parafaráze, volné překlady a nemalá část jako zcela věrný překlad z německých, francouzských, ruských, anglických a latinských parafrází. Zároveň je velice úzký vztah mezi překlady a jeho původní tvorbou:

Měsíc se nabod na hrot orobince,
ohromný narezivělý lampión,
pár kachen táhne ku dědince,
puškvorec voní nad vodou;
ondatra krouhá křehce v rákosině
a vítr zaleh do ostřic --
sám sedím, stín ztracený v dubu stíně,
a hledím na měsíc.

(Měsíc nad novými řekami)

Mečíku hnědý,
nevonný, štíhlý,
mečíku ostrolistý,
jak podobný`s té,
již v srdci svém mám --
hnědá a pyšná,
nevonná, čistá:
gladiola ostrolistá.

(Gladiola ostrolistá)

3. V kontextu české poezie.
Mathesiova poezie navazovala dost zřetelně na "chladnou, úsečnou a zároveň dokrvava rozhořenou" linii českém poezie konce 19. století a prvních desetiletí 20. století, je zde odezva Karla Tomana a Viktora Dyka, k níž Mathesius přidal svou osobitou notu. Básně jsou charakteristické jemným předivem a zvýrazněnou stručnou pointou. Jeho vliv je cítit u pozdního Branislava, Mikuláška, Miloslava Bureše, Oldřicha Vyhlídala, Jana Skácela.
V dnešní poezii již jeho vliv necítíme. Je to způsobeno také odlišným charakterem dnešní poezie. Ve starší generaci se básník snažil o postižení krásy jako protikladu všednosti, hledal harmonii, klid a jistotu. Dnešní verše jsou spíše verše všednosti, svět je chápán jako disharmonie, nevíra je zjevná. Není spočinutí, klidu a jistoty, není ani jejich hledání.


4. Hodnocení básníka a jeho díla.
Jeho "překlady" je možné hodnotit jako poezii ohlasovou, původní a současně jako překlady. Kde je hranice mezi poezií původní a ohlasovou (inspirovanou). Kdy jde o ohlas a kdy o volný překlad, parafrázi, převyprávění, adaptaci? V české literatuře se vyskytli tři velké velcí ohlasoví básníci: Čelakovský , Zeyer a Mathesius.
Mathesius se zařadil do proudu české poezie a to není zpravidla vlastnost překladů. Jeho poezie patřila spolu s Máchovým Májem k nejopisovanějším v koncentračních táborech.Stárnutí překladu se u Mathesia neprojevuje, jeho sbírky vycházejí v dalších a dalších vydáních a mizí z pultů. Není na nich poznat, že vznikly před 60 lety. Jeho překlady zhudebnila desítka skladatelů (Václav Dobiáš, Věroslav Neumann, Josef Páleníček, Ilja Hurník, Pavel Haas).


5. Bibliografie

Černá věž a zelený džbán - 1925, Dr. Ot. Štorch-Marien, 109.svazek edice Aventinum, 600 výt.
Zpěvy staré Číny - Melantrich, 1939 vyd.1,2, 1940 vyd 3,4, 1941 vyd.5, 1946 vyd.6, 1947, vyd.7 1948, vyd.8 1949.
Písně moudrosti a dálek - 1940, 12.svazek sbírky "Lis knihomilův" na ručním papíře F.J. Müller v Praze 106 výtisků.
Nové zpěvy staré Číny - Melantrich, 1940 1-4 vydání, 1946 5.vyd., 1947 6.vyd., 7.vyd. 1949.
Parafráze staré čínské poezie - konec 30.let, Speciální škola pro užitou grafiku, prof.J.Benda,
Bohyně Milosti aneb Jak zahubila vášeň řezbáře - 1942, Praha, Nakladatelské družstvo Máje jako prémii pro členy Světového literárního klubu. Později pod titulem Podivuhodné příběhy z čínských tržišť a bazarů, Borový 1947. Pak SNKLHU (Odeon) 1954 - jako 1.vyd. .
Li-Po 23.parafráze - 1942, jako 9.svazek edice Klub 777 vydal Rudolf Kmoch v Praze
Krásná slova o víně - 1943, 50 neprodejných výtisků jako novoročenku na rok 1944 Jan Goldhammer.
Třetí zpěvy staré Číny - 1949, Melantrich, Poezie sv.62, druhé vydání 1950.
Třetí zpěvy staré Číny ve třech knihách - prosinec 1950, Melantrich v Praze.
Zpěvy staré a nové Číny - 1953, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže.
Zpěvy staré a nové Číny - 1957, SNKLHU (Odeon).
Zpěvy Dálného východu - 1958, k 70.výročí narození B.Mathesia vydalo v edici Příležitostné tisky Domu umění Krajské nakladatelství v Brně.
Zpěvy staré Číny - 1960, Odeon jako sv. 236 v edici Světová četba jako vydání druhé.
Zpěvy staré Číny - 1988, Československý spisovatel v Klubu přátel poezie jako 5818. publikaci, 20 tis. výtisků.


 

Nejpřekládanější báseň | Jak překlady vznikaly? | V kontextu české poezie | Hodnocení básníka a jeho díla | Bibliografie

Nahoru Zpět