Zpět

Péče o zbraň.

O zbraň se musíte starat. Protože jsou moderní zbraně jsou vyrobeny z nerezových a korozivzdorných slitin, můžete se setkat s názorem, že čistit zbraň je zbytečné. Není to pravda. Ve zbrani se hromadí nečistoty mohou přivodit selhání zbraně v nejnevhodnější okamžik. Druhým aspektem je, že zbraň musíte rozebrat a prohlédnout součástky, zda nejsou nějak poškozené. Včas objevená vlasová trhlina může střelci zachránit zdraví, ne-li život.

Jestliže se zbraní jen manipulujete, stačí ji otřít hadrem. Jinak může pot z rukou poškodit povrchovou úpravu zbraně.

Co nejdříve po střelbě by mělo proběhnout čištění zbraně. Usazeniny ještě nestačily zatvrdnout a nejsnáze se odstraňují. Zbytky zplodin jsou agresivní a velmi rychle vedou ke vzniku koroze. To vše je třeba odstranit. Stejně je třeba odstranit prach a vlhkost. Čistění začíná rozborkou zbraně. V jejím průběhu si všímáme, zda na zbrani nedošlo k poruše nebo nadměrnému opotřebení.

Největší údržbu vyžaduje hlaveň. Nejdříve ji vytřeme žíněným kartáčkem, pak kouskem koudele nebo plátna. Koudel je dobrým čistícím prostředkem, který je dnes opomíjen. Jeho ostrá vlákna vnikají dobře i do malých spár a účinně odstraňují nečistoty. Po prvním protažení hlavně, pokud je to nutné, ji vyčistěte pečlivě drátěným kartáčkem. Ten uvolní částečky kovu a olova otřené z pláště střely. Pokud jsou usazeniny odolnější, použijte některý roztok na odstraňování usazenin z hlavně. Po použití uvolňujících roztoků použijte opět protažení koudelí nebo hadříkem. Pokud na nich objevíte stopy znečištění, předchozí krok opakujte (kartáček, čistící roztok). Po manipulaci se zbraní ji otřete hadrem, jinak může pot z ruky poškodit povrchovou úpravu zbraně.

Při čištění postupujte od nábojové komory k ústí. Dávejte pozor, aby jste hlaveň nepoškodili. Vytěrák by měl být z materiálu měkčího - hliník. mosaz, laminát, plast. U zbraní s pevnou hlavní a revolverů zamezte zakrytím mechanismu nebo držením zbraně hlavní dolů pádu nečistot do mechanismu. Současně je dobré nasadit na ústí chránítko hlavně. Je to plastový kotouček, který brání kontaktu vytěráku s ústím hlavně.

Pak je na řadě mechanismus zbraně. K odstranění nečistot použijte hadříky, štěpiny středně tvrdého dřeva, koudel, vyjímečně škrabky z mosazi nebo jiného měkkého kovu. Pro odstranění zatuhlých a zaschlých zbytků mazadel použijte ředidla (petrolej, nafta) nebo specielní přípravky. Po ukončení čištění zbraň opláchneme od zbytků chemikálií. Během čištění si všímejte trhlin a deformací. Složitější zásahy přenechte zbrojíři.

Po vyčištění musíte obnovit film maziva. Na třecích plochách má zůstat jen tenký film maziva. Silnější vrstva může s nalepeným prachem způsobit zvýšené opotřebení. Pokud zbraň ukládáte na delší dobu použijte konzervační olej nebo vaselinu. Vaselina musí být bezvodá (převařená). Nepoužívejte olej na šicí stroje - zanechává po čase prykyřičný zbytek! Zhruba jednou za půl roku konzervovanou zbraň prohlédněte.

Nahoru Zpět