Zpět

Vzorce a převody pro výpočet energie střely.

V anglosaských pramenech jsou používány váhové jednotky grain, stopa a palec (inch) a pound.

1 grain (gr.) = 0,06479 gramu (g)
1 pound = 453 gramů
1 grain = 0,000143 pounds
1 feet (ft) = 0,3048 metru (m)
1" = 1 inch = 2,54 cm

E ... energie, m ... hmotnost, v ... rychlost .

Výpočet energie v metrických jednotkách E = (1/2*m*v2)/1000 [Joule, g, m/s]
Výpočet energie v anglosaských mírách E = m*v2)/450240 [pounds-feet, grain, feet/sec ]
Vztah mezi energií v metrických a anglosaských mírách. Emetric=Eanglosas*1,3558 [Joule, pounds-feet]