Zpět

Právní aspekty sebeobrany
Trestní zákon Útok Útočník Chráněné zájmy a oprávněná osoba

Obrana

$ 13
Nutná obrana
Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

$ 14
Krajní nouze

Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil.

$ 15
Oprávněné použití zbraně

Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích zmocnění přislušných zákonných předpisů.

Trestní zákon Útok Útočník Chráněné zájmy a oprávněná osoba

Obrana

Nahoru Zpět