Diplomové práce

Přehled osvědčených postupů při prevenci různých druhů násilí v Evropské unii - Institut pro kriminologii a sociální prevenci - Alex Stevens, Isabel Kesslerová, Katrin Steinacková

Diplomová práce - Peter Pavlik - Strategické a technické prostředky osobní sebeobrany

Diplomová práce - Petr Petr - Sebeobrana žen

Diplomová práce - Martin Koutný - Právní aspekty při volbě technických prostředků sebeobrany

Diplomová práce - Petr Hynčica - Taktika sebeobrany ve vybraných situacích (napadení krátkou bodnou zbrani

Diplomová práce - Bc.Miroslava Míky - Použití palné zbraně v profesní obraně pracovníka komerční bezpečnosti

Diplomová práce - p.Šimon Polách - Sebeobrana v prostředcích hromadné dopravy

Diplomová práce - Ľubomír Kravec - Nutná obrana v českom trestnom práve

Diplomová práce - Adrian Matúš - Nutná obrana z hlediska juristického

Diplomová práce - Romana Kalinová - Krajní nouze jako okolnost vylučující protiprávnost

Diplomová práce - Martin Koutný - Právní aspekty při volby technických prostředků sebeobrany

Diplomová práce - Bc.Milan David - Metodika nácviku teleskopický obušek

Diplomová práce - Petr Beníšek- Výukový program sebeobrany

Diplomová práce - Jan Kuthan - Historické a současné podmínky pro použití vybraných technických prostředků v sebeobraně

Diplomová práce - Ctirad Škop - Taktické, technické a právní meze praktického výcviku sebeobrany

Diplomová práce - neuvedeno - Vnější a vnitřní vlivy, fyzické a psychické faktory, taktika a strategie

Diplomová práce - Ph.D. Bc. Miroslav Stavěl - Machiavelli – zdroje pro taktiku moderní sebeobrany

Základy nutné obrany a krajní nouze - materiál k přednášce - Miloslav Jančík - duben 2012

Zpět