Zpět

Lánový rejstřík Morava 1657-1679 a další z webu www.genteam.eu


Lánový rejstřík 1657-79

No. 13069 Buchtík --- Lukov-Slušovice
No. 13063 Buchtík Jiřík - Kelč
No. 13064 Buchtík Jura - Malenovice
No. 13065 Buchtík Lukáš - Uherský Brod
No. 13066 Buchtík Martin - Lukov-Slušovice
No. 13067 Buchtík Pavel - Malenovice
No. 13068 Buchtík Vejt - Strážnice

Lokality výzkytu na mapě

Poznámka: Turzovka je zvýrazněna protože tam současnosti žije hodně jmenovců

Detail s obcemi mezi Chřiby a Uherským Hradištěm

1. světová válka

Buchtik Ladislaus
Year of Birth 1893
Rank I, Unit Tir LstIB 1
Homeland Mähren, District Ung. Hradisch, Location Buchlowitz
verwundet - zraněný

Buchtik Josef Year of Birth 1894
Rank LstUl, Unit k.k. LUR 5
Homeland Niederösterreich, Location Wien
verwundet, gefangen - zraněný, zajatý
Message Vereinigtes Evakuationsspital Nr. 17 in Moskau, Rußland List 499

Buchtik Franz Year of Birth 1882
Rank Infanterist, Unit IR 3, Sub-Unit 2 Marschkomp
Homeland Mähren, District Ung. Hradisch, Location Borschitz
verwundet - zraněný
Ostatní

Medical Doctors from Vienna
No. 28908 Buchtik Johann , farnost narození Moravan,Mähren
Source 191-0938 Promotions/Sponsions Date 1915.07.23


Index of Roman Catholic baptisms of Vienna between 1585 and 1914
No. 182246
Buchtik Franz Date 1896 - pokřtěný
District 20, farnost Sankt Brigitta
BookNr. 22b, Page 216

Nahoru Zpět