Zpět

Genograf

Nechal jsem se otestovat českou firmou Genomac za cca 2.000 Kčs tímto výsledkem:

Váš genetický profil v otcovské linii (Y-haplotyp) je v evropské i světové populaci velmi neobvyklý, neboť v celé databázi nebyl nalezen ani jeden shodný nebo velmi příbuzný genetický profil. Z tohoto důvodu nelze váš původ v otcovské linii zcela přesně lokalizovat. Nicméně v rámci profilu byla nalezena referenční kombinace znaků ( kombinace znaků charakteristická pro určitý typ populací ), která je častá u východoevropského obyvatelstva slovanského původu. Vznik této skupiny znaků je kladen do doby před 15 tisíci lety do oblasti Ukrajiny. Dnes je váš typ genetického profilu charakteristický pro slovanské obyvatelstvo Polska a Pobaltí, kde je v rámci východní Evropy nejčastější. Vzhledem k výše uvedenému, lze váš původ označit za slovanský. Kořeny vaší otcovské linie pak leží v oblastech obývaných původními populacemi „západních“ Slovanů, kterým nejlépe odpovídá území dnešního Polska a Běloruska. Odtud nositelé vaší linie doputovali na území České republiky. Vzhledem k absenci nálezu zcela shodných nebo alespoň blízce příbuzných profilů ve světové databázi nelze prozatím přesněji určit trasu putování vašich předků. Zároveň lze také konstatovat, že se jedná o „novější“ typ profilu, u kterého proto nedošlo k většímu rozšíření mimo oblast původu, jinými slovy je velmi pravděpodobné, že se vaši předkové zdržovali převážně v oblasti České republiky a přilehlých regionech.
Úplně nejblíže mám do haplogupy R1a - "Slovani", markery mají tyto hodnoty, úplně mimořádně vybočuje marker 439 s hodnotou 8.

19 389I 389II 390 391 392 393 385 437 438 439
16 14 31 25 11 11 13 11,13 14 11 8

V největší databázi YSEARCH s cca 50 tisíci jedinci nemám nikde shodu s vyjímkou "Basagic relative" z nynějšího Chorvatska, původ předků je Bosna Hercegovina - rozdíl jednoho markeru, 12 markerů je úplné minimum, je možné testovat i okolo 40 markerů. Co přesně znamená tato vazba nevím. Přibližně by to mohl být společný předek před 720-2120 lety - (tedy mezi lety 1280 našeho letopočtu - 113 před naším letopočtem)

  19 388 389I 389II 390 391 392 393 385 426 437 438 439
Buchtík 16 - 14 31 25 11 11 13 11,13 - 14 11 8
Basagic relative 16 12 14 31 25 11 11 13 11,14 12 - - 8

Zadal jsem svá data do tří databází a občas je budu kontrolovat:
Ysearch http://www.ysearch.org/
Genebaze http://www.genebaze.cz/
Ybase http://www.ybase.org/

Na webu je osob tohoto jména více. Nejzajímavější je ""Safvet-beg Bašagić" nebo ""Safet-beg Basagic" - (6.5. 1870 Nevesinje, Bosna a Hercegovina - 9. 4. 1934 Sarajevo). Byl to bosenský a chorvatský (bosňácký) básník, novinář, překladatel, historik, politik a kulturní organizátor - viz Wikipedie

Safvet- beg Bašagić

Bosňáci, někdy též nazývaní Bosňáci-muslimové nebo Muslimové (bosensky latinkou Bošnjaci, Bošnjaci-muslimani, Muslimani) jsou převážně jižní Slované, kteří v průběhu nadvlády Osmanské říše na Balkáně konvertovali k islámu. Jejich etnogeneze je příčinou mnohých sporů, zvláště mezi národně orientovanými historiky. Slavným Bosňákem je třeba režisér Emir Kusturica.

Kdo ví kam to všechno povede ???